Missie

Missie

Stafier wil de specialist zijn in het ontwikkelen, fabriceren en leveren van producten uit hoogwaardig en bekleed staal, veelal voorzien van perforaties. Stafier streeft er naar zijn positie op de nationale en internationale markten te vergroten. In de toegevoegde waarde die Stafier zijn afnemers biedt staan deskundig advies, innovatie, kwaliteit en effectiviteit centraal.

Naast het leveren van producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van onszelf en onze afnemers, streeft Stafier er ook naar om dit te bewerkstelligen met een minimum aan milieubelasting en waar dat redelijkerwijs ook kan, nog verder te beperken. We zorgen ervoor dat tenminste de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd en werken aan een continue verbetering van de milieuprestatie.

Personeel is de belangrijkste investering in de organisatie. Ons personeel moet veilig kunnen werken in een gezonde werkomgeving. Daarnaast is het van belang dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien. Een goede werksfeer en ontplooiing van de medewerker door het verbeteren van de persoonlijke competenties staat daarvoor garant.

De inspanningen van directie, management en medewerkers richten zich op duurzame, respectvolle relaties met klanten, partners, mensen in de directe omgeving, leveranciers en alle medewerkers onderling.

© 2021 Stafier Holland BV. All rights reserved.