Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stafier waarin o.a. staat waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.